Govor in prostor

Organizator

Založba Univerze v Ljubljani

Nastopajoči

Izr. prof. dr. Katarina Podbevšek

Doc. dr. Nina Žavbi

Moderator

Martin Vrtačnik

Opis dogodka

Naslov knjige Govor in prostor nakazuje osrednjo temo, ki povezuje razprave domačih in tujih raziskovalcev z različnih umetniških in znanstvenih področij. Avtorji proučujejo izhodiščni prostor govora (človeško telo), načine njegovega uprostorjanja v družbi, umetnosti in znanosti, vpliv prostora na njegovo sporočilno moč ter tudi govorno izobraževanje in ustvarjanje v specifičnih kovidnih okoliščinah.

Datum

Nov 23 2022
Končan dogodek!

Čas

13:00 - 13:45

Lokacija

Gospodarsko razstavišče

Organizator

Založba Univerze v Ljubljani