Knjiga v žanru, žanr v knjigi

Organizator

Založba Litera

Nastopajoči

Renato Bratkovič, Simona Klemenčič, Tomo Podstenšek, Anja Radaljac

Moderator

Aljaž Krivec

Opis dogodka

V zadnjih letih je v slovenski literarni krajini mogoče zaznati porast žanrske literature in tudi književnosti, ki se z žanrskimi elementi zgolj spogleduje. Enačenje žanra in trivialnega že dolgo ni več ustrezno in tudi meje med žanrom in (visokim) leposlovjem niso nujno tako jasno začrtane. Mnoga besedila, še posebej tista iz kriminalnega oziroma detektivskega žanra, so bila deležna dobre kritiške recepcije, literarnih nagrad in ekranizacij. Na pogovoru s štirimi pisateljskimi imeni, ki so z izhodiščnim vprašanjem povezana na različne načine, vse od vpeljevanja zgolj nekaterih žanrskih prvin, prek distopije pa do pisanja polnokrvnih kriminalk, nas bo zanimalo, kako vidijo meje med žanrom in leposlovjem, ali jim točno določena pravila žanrov pomagajo tudi pri pisanju drugih besedil, kdaj je ta pravila nujno prekršiti in kdaj ne ter ali bi bilo morda nujno zastaviti novo pojmovanje literature tudi skozi prizmo žanra.

Datum

Nov 26 2022
Končan dogodek!

Čas

18:00 - 18:45

Lokacija

Gospodarsko razstavišče

Organizator

Založba Litera