Lektoriranje – miti včeraj, danes, jutri

Organizator

Lektorsko društvo Slovenije

Nastopajoči

Rok Dovjak, lektor, specializiran za fonetiko, in urednik kongresnega zbornika

Nataša Müller, urednica prevodnega leposlovja ter podnaslovna in književna prevajalka

Zarja Zver, študentka prevajalstva in lektorica

Moderator

Andreja Kalc, lektorica in književna prevajalka

Opis dogodka

Lektoriranje in jezikovno svetovanje sta se v zadnjih desetletjih razvili v sodoben in ugleden poklic. Še zmeraj pa ju spremljajo številne ustaljene predstave, razširjene pri uporabnikih in v strokovni skupnosti. Na predstavitvi kongresnega zbornika in programske teme 2. kongresa Lektorskega društva Slovenije, ki je bil 6. in 7. oktobra v Izoli, in sicer o poklicnih stereotipih in jezikovnih mitih, bomo v iskrivi izmenjavi mnenj različnih profilov skušali pokazati, kam gremo, kako napredujemo ter kje so možnosti za izboljšavo in večjo profesionalizacijo dejavnosti.

Z gosti pogovora bomo povzeli kongresno forumsko razpravo:
– urednikovo, avtorjevo, prevajalčevo in lektorjevo sodobno sodelovanje pri skrbi za jezikovno podobo knjižnih besedil (Nataša Müller);
– dejavnost lektoriranja ni slovenska posebnost, nasprotno so s povedno raziskavo pokazali mlajši kolegi: oris lektorske dejavnosti v nekaterih frankofonskih kulturah (Zarja Zver;
– sklepne ugotovitve 2. kongresa lektorjev in jezikovnih svetovalcev (Rok Dovjak).

Datum

Nov 22 2022
Končan dogodek!

Čas

13:00 - 13:45

Lokacija

Gospodarsko razstavišče

Organizator

Društvo slovenskih pisateljev