Domov dogodki - 40. Slovenski knjižni sejem 2023 Pisateljski oder 2022 PET POGOVOROV KOOPERATIVE THD, PET PODROČIJ HUMANISTIČNE MISLI: 2. FILOZOFIJA

PET POGOVOROV KOOPERATIVE THD, PET PODROČIJ HUMANISTIČNE MISLI: 2. FILOZOFIJA

Organizator

Kooperativa THD – DTP Analecta in Studia humanitatis

Nastopajoči

Gregor Kroupa in Kajetan Škraban

Moderator

/

Opis dogodka

Z drugo prireditvijo Kooperative THD se umeščamo na področje filozofije. Eno najvplivnejših filozofskih besedil, kar jih je bilo kdaj napisanih – Meditacije o prvi filozofiji René Descartesa (prev. Primož Simoniti in Kajetan Škraban, DTP Analecta, 2022) –, je knjiga, sestavljena iz šestih meditacij, v katerih Descartes najprej zavrže vsakršno vero v stvari, ki niso absolutno gotove, nato pa poskuša ugotoviti, kaj je resnično in v kaj ni mogoče zagotovo dvomiti. Meditacije kažejo, da je Descartes pripisoval temeljni pomen zvezi med duhovno in telesno substanco, ki jo nadrobno popiše v Strasteh duše (prev. Nina Kanc, Studia humanitatis, 2021), napisanih na pobudo princese Elizabete Pfalške in njenega vprašanja, kako lahko duša vzročno deluje na telo in telo na dušo. Elizabetina zagonetka je begala tudi Descartesove sogovornike, ki so podali ugovore k Meditacijam.

O Descartesovem dvomu, princesini zagonetki in ugovorih nekaterih učenih mož zoper Meditacije bosta razpravljala strokovnjaka za Descartesovo filozofijo Gregor Kroupa in Kajetan Škraban. Z dodatkom literature THD bomo poglobili vpogled v novoveško filozofijo, kajti Descartes je postavil temelje za kontinentalni racionalizem 17. stoletja, ki sta ga zagovarjala Spinoza in Leibniz, pozneje pa mu nasprotovala empiristična šola mišljenja Hobbesa, Locka, Berkeleyja in Huma.

Datum

Nov 24 2022
Končan dogodek!

Čas

11:00 - 11:45

Lokacija

Gospodarsko razstavišče

Organizator

Kooperativa THD