Slovensko manjšinsko vprašanje

Organizator

Založba Univerze v Ljubljani

Nastopajoči

Izr. prof. dr. Jernej Zupančič

Moderator

Prof. dr. Sonja Novak Lukanovič

Opis dogodka

Ob izidu znanstvene monografije Slovenske manjšine v sosednjih državah se bo z avtorjem pogovarjala direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja (INV), prof. dr. Sonja Novak Lukanovič. Odprla bosta teme, kot so: (1) pomen in vloga poselitvenega prostora pri ohranjanju manjšinskih skupnosti; (2) razlike med tradicionalnimi poselitvenimi območji in novimi, še posebej tistimi v velikih mestih; (3) o različnosti in enotnosti slovenskih manjšin: kako se slovenske manjšine med seboj razlikujejo v jeziku, kulturi in identiteti; (4) o pasteh in priložnostih lokalnih manjšinskih skupnosti v globalizirani družbi; (5) o odnosu do manjšin v Evropi in o slovenski politiki do slovenskih manjšin – ter na koncu ponudila še nekaj kritične refleksije o raziskovanju Slovencev v sosednjih državah.

Datum

Nov 23 2022
Končan dogodek!

Čas

10:00 - 10:45

Lokacija

Gospodarsko razstavišče

Organizator

Založba Univerze v Ljubljani