Vojna kot generator literature

Organizator

Založba Litera

Nastopajoči

Adriana Kuči, Lenart Zajc, Orlando Uršič

Moderator

Gabriela Babnik Ouattara

Opis dogodka

Vsem sodelujočim avtorjem je skupna tema vojne kot generatorja literature. Vsak avtor/avtorica temo vojne uporablja kot osnovni motiv svojega pisanja, pri čemer je vojna praviloma stvar preteklega dogajanja, ki poseže v življenja ljudi. Ne gre torej le za to, da vojna odvzame sanje, hotenja, možnosti, pač pa gre vedno za vprašanje, kako preseči samoumevnost izkušnje nasilja in v katerem jeziku upovediti nasilje, ki ga proizvede vojna. Odločitev za jezik pomeni tudi odločitev za moralizem ali proti njemu. Za spraševanje, kaj je dobro in kaj je zlo. Kaj je pravično in kaj ne. In kaj je iskreno in neposredno in kaj premišljeno in poglobljeno z globokimi moralnimi načeli. Naj bo to balkanska vojna ali druga svetovna vojna, vedno gre za vprašanje, kako se kopičenje referenc, ki se dotikajo nasilja, zliva v zgodovino človeške surovosti in posledično avtorjeve/avtoričine zmožnosti simbolične rehabilitacije. Pisanje o vojni vedno zahteva tudi epski zamah in seveda organiziranje časovnosti oziroma distančnega pogleda na dogodke v preteklosti, kar je svojevrsten izziv za slovenski roman. Odpira pa se tudi vprašanje – ali je literatura res poslednji prostor, v katerem je mogoča sprava?

Datum

Nov 27 2022
Končan dogodek!

Čas

14:00 - 14:45

Lokacija

Gospodarsko razstavišče

Organizator

Založba Litera