KNJIGA NI SAMO PISANA BESEDA

Približajmo likovno umetnost že otrokom! Na razstavi bomo predstavili sodelujoče na 14. Bienalu ilustracij. Ta likovna manifestacija že več kot četrt stoletja združuje starejše in mlajše generacije umetnikov ilustracije ter njihove najboljše dosežke potrjuje z nagrado, plaketami in priznanji Hinka Smrekarja.